Som una escola cooperativa concertada en la qual s’imparteix educació infantil (a partir d’un any), primària i secundària obligatòria en dos grups d’alumnes per curs, que són atesos per una setantena de professionals docents, d’administració i de serveis. Els nostres trets d’identitat es poden resumir en:

Qui-som

AUTONOMIA

Potenciem un règim participatiu en la gestió entre les famílies, el professorat, l’alumnat i el personal d’administració i serveis.

Autonomia

CATALANITAT

Impulsem el sentit d’arrelament a la comunitat humana de la qual formem part perquè això és fonamental en el desenvolupament de la personalitat, ens enriqueix i ens fa menys excloents i més universals.

catalanitat

COOPERACIÓ

Els intercanvis amb altres escoles, catalanes i europees, i una metodologia participativa fan de la cooperació un actiu pedagògic.

cooperacio

EUROPEÏSME

El castellà, l’anglès i el francès són les llengües que completen la formació lingüística de l’alumnat i que ajuden a marcar el seu caràcter europeu.

europeisme

LAÏCITAT

Som respectuosos amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida, i estem oberts a tothom.

laicitat

PLURALISME

L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions.