L’escola compta amb dues psicopedagogues  per a les etapes d’educació infantil i primària, i una altra psicopedagoga per a l’etapa d’educació secundària, que fan tasques d’orientació als alumnes, famílies i professorat, tant de caire acadèmic, com de tipus personal.