EL PROJECTE EDUCATIU

 

L’escola el Cim és un centre privat concertat en el qual s’imparteix educació infantil (1-6 anys), primària i secundària obligatòria.projecte_educatiu

L’escola fou fundada l’any 1962. És una cooperativa d’ensenyament, la qual cosa garanteix la continuïtat de l’equip de mestres i professors, i la fidelitat a un projecte educatiu, que està basat en el respecte d’un mateix i dels altres, en el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat, i en l’aplicació dels principis i metodologia de la pedagogia activa. És a dir: assumeix el compromís de fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, esdevingui la base de la seva formació i de l’adquisició dels hàbits dels aprenentatges que li permetin assolir, d’acord amb les seves capacitats, els coneixements necessaris per poder esdevenir un ciutadà adult, personalment preparat i socialment solidari.

És per això que l’acció de l’escola parteix de l’educació en:

  • El pluralisme i els valors democràtics.
  • La Laïcitat.
  • La llengua i la cultura catalana.
  • Les relacions interpersonals.
  • La relació amb l’entorn social i natural.
  • Les llengües estrangeres.
  • Les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • L’aprenentatge cooperatiu.