perque 1

Perquè som una escola amb una reconeguda personalitat pedagògica, en la qual tot l’equip docent i no docent, en formació constant, comparteix el mateix projecte educatiu.

 

perque 2

Perquè som una escola que considera l’acció tutorial, que comprèn tant el diàleg amb l’alumnat com amb la família, com una de les eines més valuoses per a l’educació dels infants i dels joves.

 

perque 3

Perquè som una escola en la qual l’autonomia, que el marc normatiu permet, és un motor permanent d’iniciatives i projectes.

 

perque 4

Perquè som una escola que creu que l’exercici de l’educació és la millor inversió de futur, tant personal com col·lectiu.

 

perque 5

Perquè som una escola en la qual la insuficiència econòmica del concert educatiu es resol amb les aportacions imprescindibles de les famílies, que permeten mantenir la qualitat dels recursos humans i materials.

 

perque 6

Perquè som una escola en la qual els resultats finals se situen en l’espai òptim per a cada alumne, tenint en compte el seu punt de partida i la seva evolució, i en la franja més alta dels assolits pels alumnes de Catalunya.

 

perque 7

Perquè som una escola que treballa amb l’objectiu de formar els ciutadans competents que hauran d’encarar els reptes de les properes dècades.