Educació infantil:Equipaments

8 aules ordinàries

Una aula d’esplai i informàtica.

Una aula de de psicomotricitat.

Una biblioteca.

Un menjador per a alumnes de 2 i 3 anys.

Un menjador per a alumnes de 4 i 5 anys.

Un dormitori per a alumnes de 2 i 3 anys.

Un pati.

 

Educació primària:
Dues aules de desdoblament

12 aules ordinàries

Una aula d’€™informàtica.

Un laboratori.

Una aula de plàstica.

Una biblioteca.

Una mediateca

Un menjador.

Un pati.

 

Educació secundària:
Un laboratori

8 Aules ordinàries

Una aula de música

Una aula de plàstica

Una aula d’informàtica

Una aula de tecnologia.

Una biblioteca.

Una mediateca.

Un menjador.

Un pati.

 

Generals:

Un gimnàs

Una sala d’€™actes.

Una secretaria.

Despatxos de direcció.

Despatxos per a entrevistes.

Una pista esportiva.

Un Gimnàs