EL CONSELL ESCOLAR

 

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar dels centres privats concertats les facultats establertes en l’article 152 de la Llei d’educació. Actualment, està format per les persones següents.

foto consell escolar

 

President

Teresa Claret i Cadevall

 

Representants de la titularitat

Jordi Badiella Garcia

Anna Escosa Farga

Ignasi López Herranz

 

Representant de l’Ajuntament

Amadeu Aguado Moreno

 

Representants del professorat

Roser Badia Armengol

Montserrat Castillo Muñoz

Glòria Nogueras Carnicero

Jordina Parrot Gil

 

Representants dels pares

Isabel García Navarro

Montse González de Juan

Gemma Plata Cañas

Ester Sánchez Martínez

 

Representants dels alumnes

Laia Castellet Sánchez

Pol Comas Parrot

 

Representant del personal no docent

Glòria Cortina Trullàs